Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν για τη δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».


Στα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνονται η απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και ο πίνακας κατάταξης του συνόλου των αξιολογημένων προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση.Δείτε εδώ την απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων


Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων
Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.