Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που αναμένεται άμεσα, με στόχο την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια δράση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ η οποία θα επιδοτεί κατά 50% επενδύσεις έως 400.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούν να ιδρυθούν σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Επίσης, επιλέξιμα θα είναι έργα για την ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.


Ο προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί πρέπει να κυμαίνεται από 80.000 έως και 400.000 ευρώ. Το δε ποσοστό επιδότησης θα καλύπτει το 40% του κόστους, ενώ σε περίπτωση που στο σχέδιο προβλέπεται η αύξηση των θέσεων εργασίας, θα φτάνει το 50%. Βέβαια, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο των 400.000, ωστόσο το επιπλέον ποσό δεν θα επιδοτείται αλλά θα πρέπει να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με δανεισμό.


Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», του λεγόμενου escrow account. Πρόκειται για ένα «μηχανισμό» που εξασφαλίζει πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.


Δυνητικοί Δικαιούχοι θα είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού (ενδεικτικά αναφέρονται τα καταλύματα, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων , water sports , εναλλακτικός τουρισμός κ.α.). Οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να ιδρυθούν ακόμη και σε ημερομηνία μετά την προκήρυξη της Δράσης, σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής πρότασης. Παράλληλα θα είναι επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την επίσημη ανακοίνωση της Δράσης, αλλά ακόμα δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς η επένδυση τους είναι ημιτελής. Οι προδιαγραφές και τυχόν ειδικοί περιορισμοί θα γνωστοποιηθούν με την δημοσίευση της πρόσκλησης.


Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα είναι οι κτιριακές παρεμβάσεις και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αποκλείεται η αγορά οικοπέδου. Η αναβάθμιση του μηχανολογικού και του πάσης φύσεως εξοπλισμού. Οι δαπάνες για πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους φορείς, οι υπηρεσίες τρίτων όπως μηχανικού και νομικού συμβούλου και οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης της επιχείρησης. Τέλος οι δαπάνες απόκτησης μεταφορικών μεσών καθώς και λογισμικού χρήσιμου στην οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης.


Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:

Α) Τα τουριστικά καταλύματα και τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με δυναμικότητα από 20 κλίνες και άνω. Τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων καθώς και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

Β) Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όπως: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τέσσερις. Επίσης , τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα με κατάταξη στα 3 και 4 κλειδιά.

Γ) Τα τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976. Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων. Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα τους ειδικά τουριστικά λεωφορεία. Τέλος, τα ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Δ) Οι Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού όπως: Ο Αθλητικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος τουρισμός, ο Τουρισμός υπαίθρου, καθώς και άλλες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού.


Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη δράση, βάσει του αρχικού σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήταν να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Ωστόσο, το παραπάνω χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε, κυρίως λόγω των παρατεταμένων καθυστερήσεων που καταγράφηκαν στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-θεσμών για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.


Παράλληλα έχει ξεκινήσει ο έλεγχος του φυσικού φακέλου ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και αναμένονται οι αποφάσεις για την οριστική ένταξη στη δράση.


Στη συγκεκριμένη δράση το γραφείο μας πέτυχε το απόλυτο ποσοστό επιτυχίας, με την έγκριση του 100% των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και την ένταξη τους στον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.