Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα και για λίγες ημέρες ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ενώ αμέσως μετά θα κατατεθεί προς ψήφιση στην βουλή.


O υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης,  θέτει από σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου 2016, και ώρα 15.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» και το Παράρτημα αυτού και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00.


Το πλήρες σχέδιο νόμου προς διαβούλευση θα το βρείτε εδώ


Ο νέος νόμος εστιάζει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω φοροαπαλλαγών και προβλέπει μεταξύ άλλων επαναπροσδιορισμό ορίων των στρατηγικών επενδύσεων και αλλαγή του κώδικα μετανάστευσης, ώστε να δίνονται κίνητρα σε πολίτες τρίτων χωρών να επενδύουν στην Ελλάδα.


Όπως προβλέπεται, οι εντασσόμενες επιχειρήσεις θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φοροαπαλλαγής θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.


Προβλέπονται, επίσης, άμεσες επιχορηγήσεις που προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση τα ποσοστά που προβλέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπου τα ποσοστά είναι διαφορετικά ανά περιοχή και μέγεθος επιχείρησης.


Προβλέπεται, δε και επιδότηση του επιτοκίου δανείων επενδυτικού σκοπού, αλλά και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Ο νόμος θα καλύπτει μέρος του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Παράλληλα, σχεδιάζεται και ανάπτυξη ταμείου συμμετοχών και ανάληψης ρίσκου για επενδυτικά προγράμματα νεοφυών επιχειρήσεων.


Τέλος, στο νέο νόμο εισάγονται και διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης και άμεσης εξυπηρέτηση των επενδυτών.Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τον νέο Αναπτυξιακό νόμο.