Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)

09/06/2017

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη και υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της …

Περισσότερα

Αύξηση προϋπολογισμού της δράσης Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

06/06/2017

Ανακοινώθηκε η αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», και δημοσιεύθηκε η Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίω…

Περισσότερα

Tροποποίηση της Πρόσκλησης για τη δράση αναβάθμισης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

01/06/2017

Ανακοινώθηκε η Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,…

Περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης

08/02/2017

Το Πρόγραμμα  «Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης» θα στοχεύσει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εστίασης (ΚΑΔ 56). Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η αναβάθμισή τους μέσω στοχευμένων παρεμβά…

Περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου

03/02/2017

Το Πρόγραμμα  «Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου» θα στοχεύσει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (ΚΑΔ 47). Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η αναβάθμισή τους μέσω στοχευμένων παρε…

Περισσότερα

Αναμένεται άμεσα το Εξοικονομώ κατ’ οίκον

02/02/2017

Έως τα μέσα του 2017 αναμένεται να γίνει η προκήρυξη του νέου προγράμματος "Εξοικονομώ κατ’ οίκον", μέσω του οποίου θα διατεθούν κοντά στα 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενώ εκτιμάται να κινητοποιηθούν συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τους υπολογισμού…

Περισσότερα

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

02/02/2017

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους.Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «Ν…

Περισσότερα

Νέο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 για την Ανατολική Πελοπόννησο

05/10/2016

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Πελοποννήσου Πάρνωνας Α.Ε. , υπεβλήθη πλήρης ο φάκελος της Τοπικής Στρατηγικής της Ανατολικής Πελοποννήσου, με τίτλο: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», στο πλαίσιο υποβολής των Τοπικών Στρατηγικών του CLLD/L…

Περισσότερα

Τι είναι το πρόγραμμα CLLD - LEADER

04/10/2016

Γενικά στοιχεία για την προσέγγιση LEADERΚατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de Developpement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, …

Περισσότερα

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

08/09/2016

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νέος  Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4399/2016 - Τεύχος Α117/22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατ…

Περισσότερα