Κεφάλαιο κίνησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

14/05/2020

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με το οποίο θα στηρίξει τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό μας σύστημα.Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19…

Περισσότερα

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

05/05/2020

Ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου στο νέο Υποπρόγραμμα  κεφαλαίου κίνησης, με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω  των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.Στ…

Περισσότερα

Νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναμένονται από το ΕΣΠΑ

12/03/2020

Τέσσερις νέες δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να προκηρυχθούν σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τον υπερδιπλασι…

Περισσότερα

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

21/02/2020

Η Δράση με διαχειριστή την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (πρώην ΕΤΕΑΝ) στοχεύει στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους.Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 915 εκατομμύρια ευρώ, από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τις συνεργαζόμ…

Περισσότερα

Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων με Έμφαση στις Γυναίκες

28/01/2020

Το νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών» έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς των ανέργων θα είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020.Στόχος του νέου προγράμματος είναι η …

Περισσότερα

Διαρκής ενημέρωση ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

13/12/2019

6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενή…

Περισσότερα

Ξεκίνησε το Τοπικό Πρόγραμμα Leader / CLLD στην Αργολίδα

30/03/2019

Υποψήφιοι δικαιούχοι για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Leader CLLD μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνουν υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποψήφιου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα…

Περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές και νέα στις ενεργές δράσεις ΕΣΠΑ

06/03/2019

5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και αυξάνεται η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»Ανακοινώθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων …

Περισσότερα

Νέα Δράση: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

21/12/2018

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό …

Περισσότερα

Νέα Δράση: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση

21/12/2018

Το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκει…

Περισσότερα