Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

09/11/2015

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 – 2020, οι πόροι του οποίου θα ανέλθουν σε 388.777.914 €.Το ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα μας, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την…

Περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και Στήριξη της απασχόλησης»

20/10/2015

Από 21/10/2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ,του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ, η προ-δημοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και Στήριξη της απασχόλησης».Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευ…

Περισσότερα

Προδημοσίευση τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

13/10/2015

Την προδημοσίευση τεσσάρων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ ευρώ ανακοίνωσε ο υφυπουργός Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης.Από τις αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότη…

Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων»

12/10/2015

Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» εντάσσεται στο Επιχειρησι…

Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»

12/10/2015

Προδημοσιευση του προγραμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη…

Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

12/10/2015

Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επι…

Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

12/10/2015

Προδημοσίευση του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφ…

Περισσότερα

Σε διαβούλευση ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

09/10/2015

Σε διαβούλευση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα στοχεύει στην πραγματική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.Θα γίνει προσπάθεια να απαλλαγεί το νέο πλαίσιο από σφ…

Περισσότερα

Συμφωνία με Κομισιόν και διπλάσια προκαταβολή για το νέο ΕΣΠΑ

06/10/2015

Σε συμφωνία για αύξηση στο 100% της κοινοτικής χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και διπλασιασμό, κατ’ εξαίρεση για την Ελλάδα, της προκαταβολής για το επόμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 ήρθε η Ελλάδα με την Κομισιόν, όπως προέκυψε από τη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης κα…

Περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για το ΕΣΠΑ 2014-2020

05/10/2015

Είναι πλέον ενεργό το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για το ΕΣΠΑ 2014-2020.Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξη…

Περισσότερα