Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, να προσδιορίσουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, να επιλέξουν τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης, να αντλήσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και να τα διαχειριστούν αποδοτικά.


Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

    - Δημιουργία του Επενδυτικού Φακέλου και αναζήτηση του κατάλληλου Προγράμματος Επιδότησης

    - Σύνταξη της Επενδυτικής Πρότασης και υποβολή στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης

    - Διαχείριση και υλοποίηση της εγκεκριμένης Επενδυτικής ΠρότασηςΕπικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και με τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά της δικής σας Επενδυτικής Πρότασης.


Για να κάνετε έλεγχο επιλεξιμότητας της Επενδυτικής Πρότασης σας βάσει των ενεργών και των αναμενόμενων προγραμμάτων επιδότησης, συμπληρώστε την φόρμα εδώ.